Termostat Kubota V2203

Termostat Kubota V2203 w ofercie naszej firmy. Skontaktuj się z nami w celu sprawdzenia dostępności termostatu Kubota V2203.

Termostat Kubota V2203 odpowiada za utrzymanie temperatury pracy silnika. Jest ważnym elementem występującym w silniku.

W silnikach chłodzonych cieczą głowica ma budowę skrzynkową, zapewnia­jącą dostateczną sztywność i wytrzymałość na obciążenia mechaniczne i cieplne. Komorę wodną kształtuje się tak, aby uniemożliwić tworzenie się pęcherzy powietrznych lub parowych. Usytuowanie otworów wlotowych wody powinno zapewniać intensywne chłodzenie najbardziej gorących miejsc głowicy, którymi są gniazda świec zapłonowych lub wtryskiwaczy i gniazda zaworów wylotowych.

Konstrukcja głowicy zależy przede wszystkim od usytuowania zaworów. Głowica silnika dolnozaworowego jest bardzo prosta, mieszczą się w niej bo­wiem tylko gniazda świec zapłonowych. Głowica silnika górnozaworowego jest bardziej skomplikowana ze względu na umieszczenie w niej zaworów i części mechanizmu rozrządu

Głowicę łączy się z blokiem cylindrowym za pomocą śrub, najczęściej dwu­stronnych. W celu zapewnienia szczelnego połączenia między głowicę i blok cylindrowy wkłada się uszczelkę miedziano-azbestową grubości 1,5 — 2 mm. Stosowane są również uszczelki z masy azbestowo-grafitowej z siatką metalową; ich grubość wynosi 0,5 —1 mm.