Termostat Kubota D662

Termostat Kubota D662 w ofercie naszej firmy. Skontaktuj się z nami w celu sprawdzenia dostępności termostatu Kubota D662.

Termostat Kubota D662 odpowiada za utrzymanie temperatury pracy silnika. Jest ważnym elementem występującym w silniku.

Należy zwrócić uwagę, że w jednostkach lotniczych .stosuje sic z reguły szereg małych komór, umieszczonych pierścieniowo dokoła osi turbiny. W turbinach przemysłowych oraz w trakcji morskiej i lądowej stosuje sio przeważnie jedną lub, w przypadku dwustopniowego spalania, dwie komory spalania. Turbina spalinowa. Pod względem zasady pracy i konstrukcji turbiny spalinowe w zasadzie nie różnią się od parowych. Porównując je ze sobą należy zaznaczyć, że pewna różnica wynika z zakresu temperatur, w jakich one pracują. Problem wysokich temperatur w turbinach spalinowych spowodował powstanie zupełnie nowych zagadnień natury materiałowej (np. materiały ceramiczne), technologicznej (np. odlewanie precyzyjne) i konstrukcyjnej (np. chłodzenie łopatek). Jednak turbina spalinowa jest w stosunku do parowej znacznie prostsza. Wynika, to z użycia mniejszych spadków cieplnych, wywołanych stosunkowa» małym ciśnieniem gazów przy wejściu do turbiny, które w układach o jednym wale.