Pompa paliwa, pompka zasilająca Kubota D662

W ofercie pompa paliwa do silnika Kubota D662. Dostępne na miejscu pompy podające paliwo we wszystkich wersjach. Elektryczna pompa paliwa, pompa podająca paliwo oraz pompka zasilająca na wałek rozrządu Kubota D662 oferowane przez naszą firmę.

Pompa zasilająca Kubota D662 dostępna od ręki.

Odrębną grupę środków transportowych stano­wią naczepy do przewozu materiałów sproszko­wanych luzem, jak cement, wapno hydratyzo­wane, wapno palone mielone, gips, soda, mąka i inne. Zasadniczą cechą tego typu środków transportowych jest to, iż są one wyposażone w urządzenia do bezpylnego wyładunku przewo­żonego materiału za pomocą sprężonego po­wietrza na wysokość 15—20 m i odległość po­ziomą do 15 m. Ta zaleta czyni je przydatnymi wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z dużą ilością danego rodzaju, materiału, znaczną odległością i rozproszeniem odbior­ców. Zalety i efekty ekonomiczne przewo­zu luzem są oczywiste i wynikają z eliminacji procesu pakowania i urządzeń do tego celu, wielokrotnych załadunków i przeładunków ma­teriału w workach, kosztów opakowania, strat w czasie transportu i składowania. Ponadto w przypadku materiałów szkodliwych dla zdrowia uzyskuje się zasadniczą poprawę warunków bhp.