Końcówki wtrysków, końcówki wtryskiwaczy Kubota D662

Końcówki wtrysków Kubota D662 dostępne od ręki w naszej firmie. Końcówki wtryskiwaczy Kubota D662 wysyłane tego samego dnia.

Przed zamówieniem wyjmij wtrysk z silnika Kubota D662 (nie dotyczy najnowszych wersji Common Rail) i wykręć końcówkę z obsady wtrysku.  Podaj nam wszystkie oznaczenia odczytane z tej końcówki.

Odzwierciedleniem przebiegu eksploatacji ma­szyn i miarą uzyskiwanych przy tym wyników, wpływających na wysokość kosztów pracy ma­szyn, są osiągane wydajności eksploatacyjne oraz stopień wykorzystania maszyn.

Pod pojęciem wydajności maszyny budowlanej rozumie się liczbę jednostek przerobowych wy­konanych przez maszynę w określonej jednostce czasu. Ponieważ praca maszyn może odbywać się w różnych układach technologicznych, a wy­konany przerób można odnosić do okresów o różnej długości, przy podawaniu wartości licz­bowych wydajności niezbędne jest ścisłe spre­cyzowanie warunków, do jakich się one odno­szą. Zwykle używamy pojęć wydajności teore­tycznej, technicznej, i eksploatacyjnej.