Czujnik ciśnienia oleju Kubota D662

W sprzedaży czujnik ciśnienia do silnika Kubota D662. Oferujemy sprzedaż stacjonarną oraz wysyłkową.

Oprócz czujnika ciśnienia Kubota D662 w ofercie również inne elementy osprzętu takie jak np. przekaźnik do świec, regulator napięcia i inne.

Z punktu widzenia przeprowadzania obsług technicznych i napraw, maszyny i urządzenia budowlane dzieli się na trzy zasadnicze grupy, w ramach których obowiązują jednakowe zasa­dy planowania i występują jednakowe rodzaje obsług technicznych i napraw.

Grupa I — maszyny i urządzenia z silnikami o mocy równej lub wyższej niż 3 KM (w przypadku napędów wielosilnikowych decyduje silnik o największej mocy).

Grupa II — maszyny i urządzenia z silnikami o o mocy poniżej 3 KM.

Grupa III — maszyny i urządzenia (sprzęt budo­wlany) z napędem ręcznym lub bez napędu.

Grupy II i III charakteryzują się kolejno coraz bardziej uproszczonymi wymaganiami w zakre­sie gospodarki obsługowo-naprawczej w stosun­ku do grupy I. Ponadto w grupie I w sposób bar­dziej uproszczony pod względem planowania oraz rozliczania kosztów potraktowane są ma­szyny o sumie mocy silników poniżej 20 KM.