Pompa paliwa, pompka zasilająca Kubota D650

W ofercie pompa paliwa do silnika Kubota D650. Dostępne na miejscu pompy podające paliwo we wszystkich wersjach. Elektryczna pompa paliwa, pompa podająca paliwo oraz pompka zasilająca na wałek rozrządu Kubota D650 oferowane przez naszą firmę.

Pompa zasilająca Kubota D650 dostępna od ręki.

Najprostszym środkiem do transportu dłużyc jest zestaw składający się z samochodu ciężaro­wego wyposażonego w przymocowaną do skrzy­ni ładunkowej obrotnicę i wózka jednoosiowego (kłonicowego) ciągniętego przez ten samochód za pomocą drugiego — bardzo często teleskopowe­go dyszla. Wadą takiego zestawu do przewozu dłużyc jest przesuwanie się ładunku podczas skrętu na jednej z podpór. Wynika to z faktu, że podczas skrętu odległość między podporą obrotnicy na samochodzie i podporą na wózku zmienia się i stąd przewożone dłużyce muszą przesuwać się względem jednej z podpór. Z te­go względu zestawami takimi mogą być prze­wożone jedynie mało wartościowe ładunki, do­puszczające powstawanie uszkodzeń bądź zarysowań w czasie transportu.

Do przewozu ładunków wymagających podpar­cia na całej lub znacznej części długości przy­stosowana jest naczepa ND-160. Roz­suwana rama pozwala na zmianę długości od 10,3 m do 15,3 m. Naczepy typu N 16/18 ( i N 16/24 przystosowane są konstrukcyjnie do przewozu dźwigarów i słupów o długości 18 do 24 m. Na­czepy te mają tylne wózki skrętnie sterowane przez mechanizm zaczepowy ciągnika. Skręt wokół sworznia zaczepowego odwzoro­wywany jest przez cylindry hydrauliczne i przenoszony na koła wózka tylnego. W szcze­gólnie trudnych przypadkach drogowych obsłu­ga może wyłączyć sterowanie przymusowe i ste­rować skrętem wózka w sposób niezależny od skrętu naczepy wokół sworznia zaczepowego.