Wtryski, wtryskiwacze Kubota Z851

Wtryski do silnika Kubota Z851 oferowane przez naszą firmę. Dostępne we wszystkich wersjach wtryskiwacze Kubota Z851. Przy zamówieniu podaj nam wszystkie dane z wtryskiwacza.

Nasza firma zajmuje się też regeneracją wtryskiwaczy Kubota Z851.

Stosunek wydajności rzeczywistej do wydajno­ści teoretycznej lub technicznej przedstawia współczynnik wykorzystania maszyny, który może być np. współczynnikiem warunków pra­cy, wykorzystania udźwigu, ładowności czy wy­dajności oraz wykorzystania czasu pracy. Współ­czynnik wykorzystania udźwigu czy ładowności kj został omówiony przy wydajności technicznej. Iloczyn wszystkich współczynników ogranicza­jących, od siebie niezależnych, daje ogólny współczynnik wykorzystania maszyny w okre­ślonym czasie jej eksploatacji.

Wydajność eksploatacyjna zależy od okresu pra­cy i stąd rozróżniamy:

wydajność dobową, zwaną wydajnością prak­tyczną,

wydajność okresową, np. tygodniową lub miesięczną,

wydajność roczną.