Wentylator Kubota Z851

Nasza firma oferuje wentylator do silnika Kubota Z851. Posiadamy wentylatory wszystkich typów, a także paski wentylatora.

Wiatrak Kubota Z851

Przy składaniu zamówienia podaj nam informacje takie jak: ilość łopat wentylatora Kubota Z851, średnica zewnętrzna, rozstaw śrub. Podaj oznaczenia wydrukowane na pasku wentylatora Kubota  Z851.

Wskutek okresowego otwierania i zamykania zaworów dolotowych po­wstają w przewodzie dolotowym drgania, mające wpływ na współczynnik na­pełnienia cylindrów. Przy odpowiednim doborze długości przewodu zjawisko to może być wykorzystane do dynamicznego doładowania cylindrów. Prze­pływ mieszanki jest również zakłócany wskutek jednoczesnego otwarcia dwóch zaworów dolotowych. Na przykład, jeżeli przed zamknięciem zaworu w jednym cylindrze następuje otwarcie zaworu w drugim cylindrze, to wskutek zwiększe­nia podciśnienia pogorszy się napełnienie pierwszego cylindra.

Z przytoczonych uwag wynika, że skonstruowanie dobrego kolektora do­lotowego do silnika wielocylindrowego jest sprawą niezmiernie trudną. Naj­lepiej byłoby, gdyby każdy cylinder był wyposażony we własny gaźnik. Dlatego w wielocylindrowych silnikach, dla poprawienia współczynnika napełnienia cylindrów, stosuje się po dwa gaźniki, a czasem nawet więcej gaźników.