Tłoki Kubota Z851

Oferujemy tłoki do silnika Kubota Z851 w rozmiarze nominalnym oraz nadwymiarowym.

Większość tłoków posiadamy na miejscu. Możesz u nas zakupić również inne części zamienne do silnika Kubota Z851.

Chcesz wiedzieć czy tłok Kubota Z851 jest dostępny? Skontaktuj się z nami. Gwarantujemy szybką dostawę do klienta.

W silnikach o spalaniu zewnętrznym spalanie odbywa się w oddzielnym urządzeniu, np. w kotle parowym, a na elementy robocze silnika (tłok, łopatki turbiny) działa uprzednio ogrzany czynnik, np. para wodna. Do tego typu silni­ków zaliczamy tłokowe silniki parowe (tzw. maszyny parowe) i turbiny parowe. W silnikach o spalaniu wewnętrznym proces spalania odbywa się bezpo­średnio w przestrzeni roboczej silnika (silniki tłokowe) lub w specjalnej komo­rze spalania (turbiny spalinowe) stanowiącej nieodłączną część silnika. Czyn­nikiem roboczym jest w tym przypadku powietrze, niezbędne do spalania paliwa, oraz produkty spalania.

Tłokowy silnik o spalaniu wewnętrznym przyjęto nazywać po prostu sil­nikiem spalinowym. Rozwój silników spalinowych stanowił podstawę ro­zwoju motoryzacji.

Pierwsze pojazdy samochodowe miały napęd parowy. Dopiero zbudowanie lekkiego silnika spalinowego i zastosowanie go do napędu pojazdu (1885 r.) zapoczątkowało szybki postęp techniczny w tej dziedzinie. Obecnie do napędu samochodów i innych pojazdów mechanicznych niemal wyłącznie są stosowane silniki spalinowe.