Termostat Kubota Z851

Termostat Kubota Z851 w ofercie naszej firmy. Skontaktuj się z nami w celu sprawdzenia dostępności termostatu Kubota Z851.

Termostat Kubota Z851 odpowiada za utrzymanie temperatury pracy silnika. Jest ważnym elementem występującym w silniku.

Sprężyna jest zamocowana na zaworze za pomocą talerzyka oraz dwóch półstożków, które opierając się o podtoczenie na trzonku zaworu, są zaciskane w stożkowym otworze talerzyka.

W nowszych rozwiązaniach konstrukcyjnych, dla podwyższenia trwałości zaworów wylotowych, stosuje się wymuszony obrót zaworów podczas ich otwie­rania. Dzięki temu unika się nierównomiernego nagrzewania grzybków zawo­rowych i poprawia się szczelność zaworu.

Mechanizm obrotu zaworu składa się z następujących elementów:

nieruchomego korpusu w kształcie pierścienia, w którego łukowych rowkach są umieszczone kulki, utrzymywane w skrajnych położeniach za pomocą sprężynek śrubowych (bieżnia kulek stanowi równię pochyłą);

sprężyny talerzowej, opierającej się wewnętrzną krawędzią na korpusie; ,

pierścienia oporowego sprężyny zaworowej, opierającej się na zewnętrznej krawędzi sprężyny talerzowej.