Pompa wtryskowa Kubota Z851

Posiadamy w ofercie pompe wtryskową Kubota Z851. Oferujemy wszystkie typy pomp wtryskowych oraz części zamienne Kubota Z851 do regeneracji pomp wtryskowych.

Kubota z851 pompa wtryskowa

Zajmujemy się również regeneracją pomp wtryskowych, w tym pompy wtryskowej Kubota Z851.

W całym zakresie prędkości obrotowej osiąga się współczynnik napełnienia bliski jedności, a w pewnych zakresach, gdy występuje zjawisko doładowania dynamicznego — większy od jedności. Dzięki dużemu współczynnikowi napełnienia silnik osiąga dużą moc jednostkową. Trudności pojawiają się na biegu jałowym i przy częściowym obciążeniu, z powodu małego zakresu regulacji oraz stosunkowo długiego czasu pokrycia faz rozrządu. Kanały dolotowy i wylotowy znajdują się blisko siebie i okres jednoczesnego otwarcia obu kanałów jest stosunkowo długi. Oddalenie kanałów od siebie opóźnia koniec procesu dolotu, co jest niekorzystne ze względu na pogorszenie napełnienia komory oraz spadek momentu obrotowego. Jeśli od małej osi trochoidy odsuniemy tylko kanał wylotowy, to nastąpi skrócenie okresu rozprężania, co pociąga za sobą spadek mocy i sprawności użytecznej oraz podwyższenie temperatury gazów wylotowych. W wyniku przeprowadzonych badań, dla poprawienia pracy silnika w zakresie małych i średnich obciążeń, firma NSU: zastosowała gaźnik dwuzakresowy. Kanał dolotowy został podzielony na dwa oddzielne kanały, z których każdy łączy się z oddzielną gardzielą gaźnika. Mechanizm sterujący przepustnicami gaźnika jest tak skonstruowany, że najpierw otwiera się przepustnica sterująca dopływem do jednego kanału, a dopiero po jej całkowitym otwarciu otwiera się następna.