Pompa wody Kubota Z851

W ofercie pompa wody do silnika Kubota Z851.

Pompa wodna Kubota Z851 dostępna na miejscu. Można zakupić ją stacjonarnie lub wysyłkowo. W razie braku w naszym magazynie – sprowadzana jak najszybciej.

Podczas zamawiania pompy wody Kubota Z851 podaj nam oznaczenie silnika oraz wyślij zdjęcie.

Skłonność paliwa do samozapłonu określa liczba cetanowa. Im większa jest liczba cetanowa, tym łatwiej paliwo ulega samozapłonowi i. tym krótszy jest czas między początkiem wtrysku a chwilą samozapłonu paliwa.

Do określenia liczby cetanowej używa się odpowiednio zmodyfikowanego silnika CFR oraz dwóch paliw wzorcowych: cetanu (C16H34) o krytycznym stosunku sprężania 7 i alfametylonaftalenu (C^Hjo) o krytycznym stosunku sprężania 20. Skład paliwa wzorcowego dobiera się w ten sposób, żeby silnik pracował tak samo jak na paliwie badanym. Cetan ma liczbę cetanową LC = 100, alfametylonaftalen zaś LC = 0. Liczba cetanowa mieszaniny tych dwóch paliw odpowiada objętościowej procentowej zawartości w niej cetanu. W silnikach dużej prędkości obrotowej stosuje się paliwa o liczbie cetanowej większej niż 40 (pożądane LC = 60), w silnikach wolnoobrotowych ■— paliwa o liczbie cetanowej większej niż 35.