Komplet uszczelek silnika Kubota Z851

Oferujemy zestaw uszczelek do silnika Kubota Z851 dostępny na miejscu. W komplecie znajduje się m.in. uszczelka głowicy Kubota Z851.

W skład zestawu Kubota Z851 wchodzą uszczelki takie jak: uszczelka miski olejowej, uszczelka kolektora wydechowego, uszczelka pokrywy zaworowej, uszczelka klawiatury, uszczelka kolektora ssącego, zestaw uszczelek góra, zestaw uszczelek głowicy.

Zaprojektowanie wkładu filtracyjnego o optymalnych parametrach przepływowych i wytrzymałościowych wymaga dokładnej znajomości warunków pracy urządzenia i mechanicznych własności materiału, z którego jest on wykonany. Wykonanie odpowiednich badań jest niezbędne ze względu na trudności jakie występują przy próbach teoretycznego rozwiązania tego zagadnienia.

Trudności związane z określeniem mechanicznych własności wkładu filtracyjnego są związane przede wszystkim z niejednorodnością materiału i skomplikowanym charakterem zmian ciśnienia, nie zawsze możliwym do uwzględnienia w obliczeniach. Otrzymanie możliwie mało skomplikowanych wzorów, przydatnych przy wstępnych pracach konstruktorskich, wymaga przyjęcia uproszczonego modelu wkładu, filtracyjnego. Wszystkie te czynniki w sumie powodują przybliżony charakter wyników otrzymanych na podstawie obliczeń teoretycznych i konieczność ich sprawdzenia w praktyce.