Czujnik temperatury płynu silnika Kubota Z851

Oferujemy czujnik temperatury płynu silnika Kubota Z851. Czujnik temperatury Kubota Z851 dostępny od ręki lub na zamówienie w przypadku braku.

Ponadto w sprzedaży oprócz czujników temperatury Kubota Z851 inne elementy osprzętu.

W sprężarkach wyporowych ssanie, sprężanie i wytłaczanie gazu odbywa się dzięki powięk­szaniu i zmniejszaniu objętości komory, przez poruszający się w niej tłok (lub wirnik itp.). Za­leżnie od charakteru tego ruchu, sprężarki te dzielą się na tłokowe o posuwisto-zwrotnym ru­chu tłoka (jedno- i wielostopniowe) oraz rota­cyjne o obrotowym ruchu organów czynnych (łopatkowe,” krzywkowe itp.).

W sprężarkach wirowych sprężanie i przepływ gazu odbywa się pod wpływem działania siły odśrodkowej na cząsteczki gazu, wprawione w ruch obrotowy w wirniku, oraz wskutek zamia­ny energii szybkości gazu na energię ciśnienia, zachodzącą w wirniku i osłonie.

Sprężarki wirowe dzielą się na odśrodkowe promieniowym przepływie gazu przez wirnik oraz śmigłowe o przepływie osiowym. W za­leżności od ciśnienia sprężarki odśrodkowe