Cewka gaszenia Kubota Z851

Cewka gaszenia do silnika Kubota Z851.

Cewki Kubota Z851 występują w wersji z samą wtyczką albo z kablem.

Możesz zakupić je w naszej firmie stacjonarnie oraz wysyłkowo.

Rozróżniamy układy chłodzenia otwarte i zamknięte. W otwartym układzie chłodzenia przestrzeń nad zwierciadłem cieczy chłodzącej w górnym zbiorniku chłodnicy jest połączona z atmosferą. Ciecz może więc swobodnie parować, a w przypadku wrzenia występują ubytki cieczy w chłodnicy. W zamkniętym układzie chłodzenia ciecz chłodząca wypełnia cały układ i nie styka się z po­wietrzem atmosferycznym. W układzie takim znajduje się dodatkowy zbiornik kompensacyjny, hermetycznie zamknięty, służący do wyrównywania zmian objętości cieczy w układzie, spowodowanych zmianą temperatury. Podczas pracy silnika w układzie chłodzenia panuje niewielkie nadciśnienie, wskutek czego temperatura wrzenia wody wzrasta do 105h-115°C. Prawdopodobień­stwo doprowadzenia wody do wrzenia jest zatem znacznie mniejsze. W nowo­czesnych samochodach stosuje się zamknięte układy chłodzenia, w których zamiast wody używa się specjalnych cieczy chłodzących o niskiej temperaturze krzepnięcia i wysokiej temperaturze wrzenia. Taki układ chłodzenia jest bar­dzo wygodny w eksploatacji i nie wymaga specjalnej obsługi.