Cewka gaszenia Kubota V3300

Cewka gaszenia do silnika Kubota V3300.

Cewki Kubota V3300 występują w wersji z samą wtyczką albo z kablem.

Możesz zakupić je w naszej firmie stacjonarnie oraz wysyłkowo.

Zużycie cylindra można znacznie zmniejszyć utrzymując odpowiednią tem­peraturę silnika. Z praktyki wynika, że silniki samochodów eksploatowanych na dużych odległościach zużywają się znacznie mniej niż silniki samochodów używanych w komunikacji miejskiej. Przyczyną przyspieszonego zużycia są częste postoje samochodu. Na krótkich odcinkach trasy, zanim silnik zdąży się nagrzać, jazda zostaje przerwana. W okresie zimowym warunki eksploatacji są jeszcze gorsze, gdyż podczas rozruchu olej jest zmywany ze ścianek cylindra przez bogatą mieszankę.

Układ chłodzenia powinien nie tylko zapobiegać przegrzewaniu silnika, lecz również uniemożliwiać jego przechładzanie. Temperatura silnika powinna być utrzymywana w pewnych optymalnych granicach niezależnie od warunków jego pracy. Miarą stanu cieplnego silnika chłodzonego wodą może być tempe­ratura wody chłodzącej lub oleju smarującego, a w przypadku silnika chłodzo­nego powietrzem — temperatura powietrza na wylocie z układu chłodzenia, temperatura oleju smarującego lub temperatura pod świecą zapłonową naj­słabiej chłodzonego cylindra.