Wentylator Kubota F2803

Nasza firma oferuje wentylator do silnika Kubota F2803. Posiadamy wentylatory wszystkich typów, a także paski wentylatora.

Wiatrak Kubota F2803

Przy składaniu zamówienia podaj nam informacje takie jak: ilość łopat wentylatora Kubota F2803, średnica zewnętrzna, rozstaw śrub. Podaj oznaczenia wydrukowane na pasku wentylatora Kubota  F2803.

Urządzenie rozruchowe. Podczas uruchamiania zimnego silnika prędkość obrotowa wału korbowego jest nieduża, a zatem podciśnienie w gardzieli dyszy powietrznej jest małe i z rozpylaczy wypływa niedostateczna ilość paliwa, a jego – rozpylanie jest niezadowalające.

Aby ułatwić rozruch zimnego silnika, trzeba odpowiednio wzbogacić mie­szankę. W tym celu u wlotu powietrza do gaźnika umieszcza się dodatkową przepustnicę, którą należy przymknąć przed uruchomieniem silnika. W ten spo­sób zwiększa się podciśnienie w sąsiedztwie rozpylacza głównego, dzięki czemu uzyskuje się mieszankę znacznie bogatszą niż przy normalnej pracy silnika.

Dodatkowa przepustnica może być sterowana ręcznie lub automatycznie. Sterowanie ręczne umożliwia cięgno (połączone z dźwignią dodatkowej przepustnicy) zakończone gałką umieszczoną na desce rozdzielczej w kabinie kie­rowcy. Sterowanie automatyczne polega na zastosowaniu termostatu reagują­cego na zmiany temperatury silnika lub gazów spalinowych. Urządzenie to przymyka dodatkową przepustnicę, gdy silnik jest zimny, a otwiera ją, gdy silnik osiągnie normalną temperaturę pracy.