Pierścienie tłokowe Kubota F2803

Pierścienie tłokowe Kubota F2803 w ofercie naszej firmy dla tłoków nominalnych oraz nadwymiarowych. Do pierścieni Kubota F2803 proponujemy również tłoki oraz inne części zamienne.

pierścienie kubota f2803

Pierścienie Kubota F2803 dostarczane kurierem na terenie całego kraju. Możesz też odebrać je osobiście.

Spadek mocy przy zbyt wczesnym zamknięciu zaworu dolotowego tłumaczy się gorszym napełnieniem cylindra wskutek niedostatecznego wykorzystania bezwładności słupa zasysanych gazów. Zbyt późne zamknięcie zaworu dolotowego powoduje również spadek mocy silnika, jednakże tym razem wskutek wyrzucania przez tłok części zassanej mieszanki z powrotem do rury dolotowej. Najodpowiedniejszy kąt zamknięcia zaworu dolotowego w rozpatrywanym silniku wynosi 60+65° po 15MP tłoka. Chwilę zamknięcia zaworu dolotowego ustala się doświadczalnie. W zależności od konstrukcji i zakresu prędkości obrotowych silnika zawory dolotowe zamykają się, gdy korba zajmuje położenie 35 + 70° po DMP tłoka.