Czujnik temperatury płynu silnika Kubota F2803

Oferujemy czujnik temperatury płynu silnika Kubota F2803. Czujnik temperatury Kubota F2803 dostępny od ręki lub na zamówienie w przypadku braku.

Ponadto w sprzedaży oprócz czujników temperatury Kubota F2803 inne elementy osprzętu.

Środki transportu samochodowego, jak samo­chody, naczepy, przyczepy, ciągniki, dostosowa­ne do potrzeb budowlanych, stanowią najwięk­szą część wyposażenia budownictwa w maszyny i urządzenia. Do montażu słupów i wysokich konstrukcji stalowych stosuje się nierzadko już nawet helikoptery. Z urządzeń dźwigowych, z wyłączeniem budowlanych żurawi wieżowych mających charakter maszyn stosowanych tylko w budownictwie, stosuje się w coraz większym stopniu żurawie samojezdne na kołach ogumio­nych, które nie mają charakteru maszyn użyt­kowanych tylko w budownictwie. Maszyny do robót betonowych znikają z placu budowy i przechodzą do centralnych betonowni połączo­nych z zakładami prefabrykacji. Koparki jedno­naczyniowe, spycharki i ładowarki czołowe stosowane są również w kopalnictwie odkrywko­wym i na placach przeładunkowych materiałów sypkich.