Czujnik ciśnienia oleju Kubota F2803

W sprzedaży czujnik ciśnienia do silnika Kubota F2803. Oferujemy sprzedaż stacjonarną oraz wysyłkową.

Oprócz czujnika ciśnienia Kubota F2803 w ofercie również inne elementy osprzętu takie jak np. przekaźnik do świec, regulator napięcia i inne.

Z punktu widzenia gospodarki obsługowo-naprawczej rozróżnia się dwa zasadnicze rodzaj e postojów i przestojów, a mianowicie: postoje i przestoje techniczne oraz — postoje i przestoje pozostałe, zwane zazwy­czaj organizacyjnymi i eksploatacyjnymi.

Do postojów i przestojów technicznych zalicza się wszelkie przerwy w pracy maszyny, zwią­zane z jej sprawnością techniczną, a więc przede wszystkim ! związane z przeprowadzaniem : ob­sług technicznych codziennych i okresowych.

Czas zatrudnienia maszyny podczas jednej zmiany roboczej obejmuje:

– czas pracy maszyny,

– czasy postojów i przestojów, a także,

– czas związany ze zmianą miejsca pracy ma­szyny,

– czas przygotowania do pracy i uporządkowa­nia po zakończeniu pracy (zakres tych czynności pokrywa się częściowo z zakresem obsług tech­nicznych codziennych).