Cewka gaszenia Kubota F2302-DI

Cewka gaszenia Kubota F2303-DI silnika, który znalazły zastosowanie w miniładowarkach, minikoparkach, koparkach kołowych. Wszystkie części zamienne do silników Kubota F2303-DI dostępny od ręki z naszego magazynu.

Cewka gaszenia do pompy wtryskowej ma za zadanie gasić silnik pracujący w maszynach przemysłowych, poprzez odcinanie dostępu paliwa w pompie wtryskowej.

Skontaktuj się z nami chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Podaj nam model maszyny oraz pełne dane z silnika.

Czy wiesz że…

Przebieg docierania wózka spalinowego obejmuje trzy etapy: warsztatowe (fabryczne), zasadnicze, eksploatacyjne. Do zespołów wymagających docierania należy silnik spalinowy, przekładnie zębate oraz mechanizm podnoszenia, mechanizm unoszenia i ewentualnie inne osprzęty zmechanizowane. Etap docierania warsztatowego wykonuje najczęściej zakład wytwórczy. Polega ono na pracy silnika spalinowego i pozostałych zespołów bez obciążenia przy zmniejszonej prędkości obrotowej silnika. O tym, czy zostało ono przeprowadzone należy każdorazowo upewnić się przy odbiorze wózka nowego lub po naprawie głównej. Wózki po naprawie głównej dociera warsztat naprawczy. Jeśli nie ma pewności, czy docieranie warsztatowe zostało przeprowadzone, lepiej wykonać je nawet powtórnie niż pominąć. Docieranie zasadnicze i eksploatacyjne wykonuje użytkownik w miejscu stałego użytkowania wózka. W trakcie docierania należy przestrzegać ściśle wytycznych instrukcji obsługi dotyczących użytkowania i obsługi. Szczególną uwagę należy zwracać na luzowanie się połączeń śrubowych, zwłaszcza mocujących koła jezdne wózka. Po zakończeniu docierania obowiązuje odpowiedni wpis do książki wózka (lub książki serwisowej) z zaznaczeniem przebiegu docierania, usterek, które wystąpiły, oraz czynności obsługi wykonanych w trakcie docierania i po jego zakończeniu. Docieranie wózka elektrycznego polega na docieraniu przekładni, mostu napędowego i mechanizmów osprzętu. Odbywa się też przy zmniejszonym obciążeniu, ale trwa krócej. Obowiązują te same zalecenia co dla wózka spalinowego. Docieranie wózka powinien przeprowadzać doświadczony kierowca. W żadnym przypadku nie wolno używać wózka w trakcie docierania do nauki jazdy.