Pompa wody Kubota D905

W ofercie pompa wody do silnika Kubota D905.

Pompa wodna Kubota D905 dostępna na miejscu. Można zakupić ją stacjonarnie lub wysyłkowo. W razie braku w naszym magazynie – sprowadzana jak najszybciej.

Podczas zamawiania pompy wody Kubota D905 podaj nam oznaczenie silnika oraz wyślij zdjęcie.

Silnik jednocylindrowy pracuje bardzo nierównomiernie. W silniku czterosuwowym jeden suw pracy przypada na 720° obrotu wału korbowego, a w silniku dwusuwowym — na 360° obrotu walu korbowego. Podczas suwu pracy prędkość obrotowa wału korbowego wzrasta, a podczas pozostałych trzech suwów maleje, ponieważ wylot, dolot i sprężanie są wykonywane kosztem energii kinetycznej nagromadzonej w kole zamachowym.

Zmiany prędkości kątowej wału korbowego, spowodowane ciągłymi zmianami wartości momentu obrotowego (wskutek zmian ciśnienia gazów w cylindrze) oraz właściwością mechanizmu korbowego (o czym będzie mowa dalej), stają się źródłem niepożądanych drgań, które przenoszą się na ramę pojazdu lub fundament i wszystkie urządzenia pomocnicze.

Zakres zmian prędkości kątowej wału korbowego charakteryzuje tzw. stopień nierównomierności biegu S, który określa się stosunkiem różnicy największej i najmniejszej prędkości kątowej co podczas jednego cyklu do średniej prędkości kątowej.