Pierścienie tłokowe Kubota D905

Pierścienie tłokowe Kubota D905 w ofercie naszej firmy dla tłoków nominalnych oraz nadwymiarowych. Do pierścieni Kubota D905 proponujemy również tłoki oraz inne części zamienne.

pierścienie kubota d905

Pierścienie Kubota D905 dostarczane kurierem na terenie całego kraju. Możesz też odebrać je osobiście.

Dla każdego silnika może być dobrana taka chwila otwarcia zaworu wylotowego, przy której pole wykresu indykatorowego osiąga swoje maksimum. Chwilę tę ustala się doświadczalnie. W nowoczesnych szybkoobrotowych silnikach, zależnie od prędkości obrotowej wału korbowego, zawór wylotowy zaczyna się otwierać, gdy korba zajmie położenie 30-i-70° przed DMP tłoka. Górna wartość kąta odnosi się do silników specjalnych o dużych prędkościach obrotowych (« ^ 5000 obr/min).

Jeżeli zawór wylotowy zamkniemy w GMP, jak to przewiduje obieg teoretyczny, to pod koniec suwu wylotu, wskutek dławienia wylotu gazów spalinowych, wzrośnie ciśnienie tych gazów, a tym samym wzrośnie ilość pozostających w cylindrze produktów spalania. Jeżeli pozostałe w cylindrze spaliny mają ciśnienie wyższe niż atmosferyczne, to muszą one najpierw rozprężyć się do ciśnienia otoczenia, ażeby mogło nastąpić zassanie świeżej mieszanki czy powietrza. Właściwy suw dolotu jest zatem krótszy i mniej świeżej mieszanki wejdzie do cylindra, co jest równoznaczne ze zmniejszeniem mocy silnika.

Dla uniknięcia opisanych zaburzeń zawór wylotowy jest zamykany zawsze po GMP tłoka. Późniejsze zamknięcie zaworu wylotowego ma jeszcze tę zaletę, że spaliny opuszczające cylinder zawsze z dużą prędkością mogą, wskutek swojej bezwładności, uchodzić jeszcze na początku suwu dolotu, wytwarzając w cylindrze pewne podciśnienie, co umożliwia zassanie świeżej mieszanki czy powietrza i przepłukanie komory spalania.