Korbowód Kubota D905

Korbowód do silnika Kubota D905 oferowany przez naszą firmę, dostępny od ręki w większości przypadków. Do korbowodu Kubota D905 możesz nabyć panewki. Posiadamy panewki Kubota D905 nominalne oraz nadwymiarowe.

Jeśli masz pytania, chcesz zapytać o dostępność – zadzwoń.

Silniki samochodowe najczęściej zaopatrzone są w chłodzenie wodą krążącą w układzie zamkniętym. Analogicznie do silników przemysłowych możemy tu wyodrębnić dwa rodzaje układów:

a)            układy o samoczynnym termosyfonowym obiegu wodnym,

b)           układy o przymusowym obiegu wodnym.

Zaletą układu termosyfonowego, poza prostotą konstrukcji, jest samoczynność regulacji intensywności chłodzenia, ponieważ ze wzrostem obciążenia silniku wzrasta także i intensywność cyrkulacji wody wskutek większej różnicy temperatur wody gorącej i zimnej. Taki układ chłodzenia stwarza również korzystne warunki przy rozruchu, gdyż na początku pracy silniku cyrkulacji wody prawic; nie ma (mała różnica temperatur w chłodnicy i w płaszczu) i tym samym następuje szybkie nagrzanie sic; silnika. Zjawisko to ma szczególne znaczenie w okresie zimowym.