Komplet uszczelek silnika Kubota D905

Oferujemy zestaw uszczelek do silnika Kubota D905 dostępny na miejscu. W komplecie znajduje się m.in. uszczelka głowicy Kubota D905.

W skład zestawu Kubota D905 wchodzą uszczelki takie jak: uszczelka miski olejowej, uszczelka kolektora wydechowego, uszczelka pokrywy zaworowej, uszczelka klawiatury, uszczelka kolektora ssącego, zestaw uszczelek góra, zestaw uszczelek głowicy.

Istnieje obecnie tendencja, aby zbudować przyrząd, który umożliwiłby sklasyfikowanie cieczy pod względem stopnia jej czystości. Coraz częściej poziom czystości cieczy hydraulicznej wyraża się klasami czystości. Jednak przyjęte klasy czystości nie zawsze są korzystne do celów praktycznych, ponieważ często dana próbka cieczy hydraulicznej zawiera pewną liczbę cząstek powyżej 5 µm mieszczącą się w granicach pewnej klasy, natomiast w innych zakresach wymiarowych cząstek granice tej klasy mogą być przekroczone.