Filtr powietrza Kubota D905

W sprzedaży filtr powietrza do silnika Kubota D905. Filtr powietrza Kubota D905 w sprzedaży stacjonarnej oraz wysyłkowej.

Efekt stroboskopowy może być w pewnych sytuacjach zjawis­kiem szkodliwym. Jeżeli np. element wirujący obrabiarki lub in­nej maszyny zostanie oświetlony światłem jarzeniowym, wówczas przy pewnej prędkości obrotowej może powstać złudzenie, że ele­ment ten jest nieruchomy. Dotknięcie ręką takiego pozornie nie­ruchomego elementu może łatwo doprowadzić do wypadku. Aby nie dopuścić do takich sytuacji nie wolno oświetlenia jarzeniowe­go stosować jako oświetlenie miejscowe maszyn z częściami wiru­jącymi, a jeżeli jest ono stosowane jako oświetlenie ogólne hali, to musi być zasilane trójfazowo. Do pomiarów prędkości obroto­wej metodą stroboskopową stosowane są aparaty zwane strobo­skopami. Stroboskop składa się z lampy błyskowej typu neono­wego oraz generatora o regulowanej częstotliwości. Dokładność pomiaru zależy od dokładności strojenia generatora.