Czujnik temperatury płynu silnika Kubota D905

Oferujemy czujnik temperatury płynu silnika Kubota D905. Czujnik temperatury Kubota D905 dostępny od ręki lub na zamówienie w przypadku braku.

Ponadto w sprzedaży oprócz czujników temperatury Kubota D905 inne elementy osprzętu.

Efektem badań poboru mocy w różnych warunkach pracy maszyny jest możliwość dobrania właściwego silnika. A trze­ba podkreślić, że dla wielu maszyn budowla­nych teoretyczne dokładne ustalenie zapotrze­bowania mocy przez konstruktora w fazie pro­jektowania — nie jest możliwe i wymaga kon­frontacji z praktyką. Często bowiem decydują­cą rolę odgrywają takie czynniki, jak twardość przetwarzanego materiału w połączeniu z kon­systencją, granulacją, wilgotnością, lepkością itp. Przy pomiarach można też ujawnić wadliwy montaż, nadmierne zużycie czy błędy wykona­nia zespołów i elementów.

Pomiary parametrów pracy silników elektrycz­nych (mocy, natężenia i napięcia) polegają na włączeniu w obwód zasilania odpowiednich urządzeń pomiarowych, które rejestrują mie­rzone wielkości w czasie pracy maszyny. Sto­sowanie przyrządów wskaźnikowych nie reje­strujących ogranicza poważnie prawidłowość wnioskowania, gdyż na ogół występują tu prze­biegi szybko zmieniające się w czasie.