Czujnik ciśnienia oleju Kubota D905

W sprzedaży czujnik ciśnienia do silnika Kubota D905. Oferujemy sprzedaż stacjonarną oraz wysyłkową.

Oprócz czujnika ciśnienia Kubota D905 w ofercie również inne elementy osprzętu takie jak np. przekaźnik do świec, regulator napięcia i inne.

Okres międzynaprawczy jest wyrażony w go­dzinach pracy maszyny od początku użytkowa­nia maszyny nowej względnie po naprawie głównej do wyłączenia maszyny z użytkowania dla przekazania jej do kolejnej naprawy głów­nej (względnie do złomowania).

Cykl obsługowy jest przeliczonym odpowiednio na dni kalendarzowe łącznym czasem okresu międzyobsługowego i czasu trwania obsługi. Określa się go dla poszczególnych rodzajów okresowych obsług technicznych, przy czym jako początek cyklu przyjmuje się rozpoczęcie pracy przez maszynę po obsłudze technicznej, a jako koniec — rozpoczęcie pracy po następnej, kolejnej obsłudze technicznej tego samego ro­dzaju.