Cewka gaszenia Kubota D905

Cewka gaszenia do silnika Kubota D905.

Cewki Kubota D905 występują w wersji z samą wtyczką albo z kablem.

Możesz zakupić je w naszej firmie stacjonarnie oraz wysyłkowo.

W Polsce i w wielu krajach europejskich za umowną jednostkę lepkości przyjęto stopień Englera (oznaczenie °E). Lepkość wyrażona w stopniach Englera jest to stosunek czasu wypływu 200 cm3 badanego oleju przez kalibro­wany otwór lepkościomierza Englera w ściśle określonej temperaturze (50°C lub 100°C) do czasu wypływu takiej samej objętości wody destylowanej w tem­peraturze 20°C.

Bardzo istotną cechą oleju jest smarność, czyli zdolność przywierania do powierzchni trących i tworzenia trwałych warstw zmniejszających opory tarcia. Między lepkością i smarnością oleju nie zachodzi żadna zależność. Smarność oleju jest cechą ściśle związaną ze składem chemicznym ropy naftowej, z której olej pochodzi, i sposobem jej rafinacji. Właściwości smarne oleju są tym lepsze, im więcej zawiera on substancji powierzchniowo czynnych, tzn. związków che­micznych, których jony mają ładunki elektryczne przeciwnego znaku niż metal i dlatego są przyciągane do powierzchni metalu, tworząc mocno przylegającą do niej graniczną warstwę oleju grubości l-r-5 pm.