Wentylator Kubota D662

Nasza firma oferuje wentylator do silnika Kubota D662. Posiadamy wentylatory wszystkich typów, a także paski wentylatora.

Wiatrak Kubota D622

Przy składaniu zamówienia podaj nam informacje takie jak: ilość łopat wentylatora Kubota D662, średnica zewnętrzna, rozstaw śrub. Podaj oznaczenia wydrukowane na pasku wentylatora Kubota  D662.

Paliwo wytryskuje z rozpylacza pod wpływem różnicy ciśnienia atmosfe­rycznego (panującego w komorze pływakowej) i ciśnienia panującego w gardzieli dyszy powietrza. Przestrzeń między gardzielą i przepustnicą nosi nazwę ko­mory mieszankowej.

Dzięki odpowiedniemu ukształtowaniu gardzieli u wylotu rozpylacza pod­ciśnienie jest większe niż w innych przekrojach rury dolotowej. Ułatwia to wpływ paliwa z rozpylacza. Zwężając bowiem gardziel zwiększamy prędkość przepływu gazu, a więc zwiększamy jego energię kinetyczną. Wzrost energii kinetycznej gazu powoduje spadek jego energii potencjalnej (zasada zachowa­nia energii), czyli obniżenie ciśnienia w danym przekroju gardzieli.

Prędkość przepływu powietrza w gardzieli dyszy powietrznej jest około 25 razy większa od prędkości paliwa wypływającego z rozpylacza. Wskutek tego wytryskujące paliwo zostaje rozpylone na drobne kropelki (średnicy 0,1 -4-0,3 mm). Są one porywane przez strumień powietrza i odparowują w dro­dze do cylindra. Ilość mieszanki dopływającej do cylindra reguluje się za po­mocą osadzonej na osi przepustnicy .