Korbowód Kubota D662

Korbowód do silnika Kubota D662 oferowany przez naszą firmę, dostępny od ręki w większości przypadków. Do korbowodu Kubota D662 możesz nabyć panewki. Posiadamy panewki Kubota D662 nominalne oraz nadwymiarowe.

Jeśli masz pytania, chcesz zapytać o dostępność – zadzwoń.

Warunki jakim powinna odpowiadać ciecz, używana do chłodzenia, są następujące:

1)            wysoka temperatura wrzenia,

2)            niska temperatura krzepnięcia,

3)            wysoki punkt zapłonu (ciecz chłodząca może być materiałem palnym),

4)            wysokie ciepło właściwe,

5)            słabe działanie korozyjne w stosunku do części metalowych silnika i słabe działanie niszczące w stosunku do innych części wykonanych nie z metali.