Pierścienie tłokowe Kubota D650

Pierścienie tłokowe Kubota D650 w ofercie naszej firmy dla tłoków nominalnych oraz nadwymiarowych. Do pierścieni Kubota D650 proponujemy również tłoki oraz inne części zamienne.

pierścienie kubota d650

Pierścienie Kubota D650 dostarczane kurierem na terenie całego kraju. Możesz też odebrać je osobiście.

W rzeczywistości silniki z zapłonem samoczynnym są sprawniejsze niż silniki z zapłonem iskrowym, gdyż można w nich stosować znacznie wyższy stopień sprężania. W silnikach z zapłonem iskrowym, których cykl pracy jest bardziej zbliżony do obiegu Otta, możliwość zwiększenia stopnia sprężania jest ograniczona, gdyż przy zbyt wysokim stopniu sprężania występuje zjawisko spalania detonacyjnego, o czym będzie mowa w rozdz. 6. W zależności od zastosowanego paliwa stopień sprężania w tych silnikach wynosi 6-f-lO. Silniki te nazywano dawniej silnikami niskoprężnymi.

Silniki z zapłonem samoczynnym, których cykl pracy jest bardziej zbliżony do obiegu Diesla, mają znacznie wyższy stopień sprężania (e > 13), ze względu na konieczność otrzymania dostatecznie wysokiej temperatury powietrza przy końcu procesu sprężania, niezbędnej do samozapłonu paliwa Z tego względu silniki te są często nazywane silnikami wysokoprężnymi. Jednakże i tutaj podwyższanie stopnia sprężania opłaca się tylko do pewnych granic, gdyż ze wzrostem stopnia sprężania maleje sprawność mechaniczna silnika. W związku z tym istnieje pewna optymalna wartość e, po której przekroczeniu dalszy wzrost stopnia sprężania powoduje większe straty niż korzyści. Praktycznie w silnikach z zapłonem samoczynnym nie stosuje się większych stopni sprężania niż 22.