Wtryski, wtryskiwacze Kubota D1105

Wtryski do silnika Kubota D1105 oferowane przez naszą firmę. Dostępne we wszystkich wersjach wtryskiwacze Kubota D1105. Przy zamówieniu podaj nam wszystkie dane z wtryskiwacza.

Nasza firma zajmuje się też regeneracją wtryskiwaczy Kubota D1105.

W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania zastosowaniem silnika turbinowego do napędu samochodów. Wiele znanych firm samocho­dowych prowadzi prace badawcze nad doskonaleniem turbinowych silników spalinowych. Główną przeszkodą szerszego zastosowania turbinowych silni­ków spalinowych (zwanych silnikami turbospalinowymi) do napędu samocho­dów było duże jednostkowe zużycie paliwa. Obecnie udało się wydatnie zmniej­szyć zużycie paliwa, głównie dzięki osiągniętemu postępowi technicznemu w budowie, obrotowych wymiennikowi ciepła. W wymienniku takim następuje częściowe odzyskanie ciepła unoszonego przez gazy wylotowe, w drodze pod­grzania powietrza doprowadzanego do komory spalania, . Dzięki temu można podwyższyć sprawność cieplną turbiny zbliżając ją do sprawności cieplnej sil­ników tłokowych.